Værdier

Her kan du læse mere om vores værdier, herunder læse Fortets værdigrundlag

Indhold

  Fortets værdigrundlag

  På Fortet arbejder vi efter nedenstående værdier. 

  Vision:

  Fortet; din fritid - vores fremtid.

  Fortets mission:

  • At medvirke til at udvikle det enkelte barns sociale færdigheder.

  • At støtte barnet i at fungere i gruppesammenhænge nu og fremover i livet.

  Denne vision og mission er grundlaget for Fortets værdigrundlag:

  Tryghed:

  • Det er værdifuldt for os, at gøre Fortet til et trygt sted at være for børn, personale og forældre.

  Fællesskab:

  • Det er vigtigt for os, at skabe et miljø, hvor alle oplever at tilhøre et fællesskab.

  Medansvar:

  • Vi finder det værdifuldt, at børn, personale og forældre tager medansvar og derved får indflydelse i dagligdagen.

  Udvikling:

  • Er vigtigt for, at børn og voksne til stadighed trives på Fortet.

  Udover vores værdigrundlag, arbejder vi med 2 lokale mål:

  • Kost

  • Motion

  Samt på følgende aktivitetsmål på vores aktivitetsområder:

  • Udeliv

  • Rollespil

  • Sport

  • Musik

  • Værksted

  • Medierum

  • Lego rum

  Hvis du vil vide mere om, hvordan vi konkret arbejder med vores værdier og mål, kan du læse det i vores værdigrundlag som man kan få ved henvendelse i klubben.