Udeliv

Beskrivelse af aktiviteterne på Udeliv

Indhold

  På Fortet prioriterer vi udeliv og natur meget højt. Gennem hele året vil der være ture, hvor vi tager ud og oplever den fantastiske natur. Her vil vi både benytte lokalområdet med Frederiksberg Have og Søndermarken og de mange skove, som befinder sig i kort afstand fra Fortet. Udelivsture kunne f.eks. være:

  Forskellige temature med overnatninger.

  Ture til skoven, hvor der rodes i skovbunden og fiskes i vandhuller.

  Ture til zoo, og andre naturrelevante steder.

  Fiskekutterture på Øresund.

  Som noget nyt vil vi alle tirsdage lave aktiviteter som er relaterede til natur. Tirsdag i lige uger er hjemme naturdag, mens tirsdagen i de ulige uger er ude naturdage. Det betyder også, at vi på Fortet vil opbygge et naturværksted som vil have samlingspunkt i gården og i et nyt rum som vi vil etablere i kælderen, som foruden natur vil huse vores rollespilsaktiviteter (Se under rollespil).

Naturværkstedet vil som opstart foregå i gården, hvor et bål vil være samlingspunkt for diverse aktiviteter. Sådanne aktiviteter kunne være, madlavning på bål, snitteværksted, brænding af tegnekul, almindelig hygge og hvad vi ellers kan finde på.

Med tiden skulle det gerne udvikle sig til et egentligt værksted, hvor vi har planer om at etablere en primitiv smedje og udvide naturaktiviteterne i vores lokale i kælderen.