Hvem er viUdmeldelse

Udmeldelse

Børnene kan fortsætte i fritids- og juniorklubberne til og med 7. klasse. Børn indmeldt i fritids- og juniorklub bliver automatisk udmeldt af klubben pr. 1. maj i det år hvor den unge afslutter 7. klasse. Ønsker man derefter at ens barn skal fortsætte i Fortets ungdomsklub, skal barnet meldes ind igen.

Skal barnet udmeldes før denne dato er der et udmeldelsesvarsel på 1 måned til den 15. eller sidste i en måned.

Udmeldelse af fritidsklub og ungdomsklub kan ske elektronisk på nedenstående link til den elektroniske pladsanvisning, eller personligt til pladsanvisningen på nedenstående oplysninger:

Den elektroniske pladsanvisning Frederiksberg Kommune

Pladsanvisningen

Frederiksberg Rådhus
2000  Frederiksberg

Mandag til Torsdag kl. 10 - 15 og Fredag kl. 10 - 13

Eller spørg i klubben.