Hvem er viPædagogik

Pædagogik

Her kan du læse mere om vores pædagogik

Vision:

Fortet; din fritid - vores fremtid.

Fortets mission:

 • at medvirke til at udvikle det enkelte barns sociale færdigheder.
 • at støtte barnet i at fungere i gruppesammenhænge nu og fremover i livet.


Denne vision og mission er grundlaget for Fortets værdigrundlag:

Tryghed:

 • Det er værdifuldt for os, at gøre Fortet til et trygt sted at være for børn, personale og forældre.

Fællesskab:

 • Det er vigtigt for os, at skabe et miljø, hvor alle oplever at tilhøre et fællesskab.


Medansvar:

 • Vi finder det værdifuldt, at børn, personale og forældre tager medansvar og derved får indflydelse i dagligdagen.


Udvikling:

 • Er vigtigt for, at børn og voksne til stadighed trives på Fortet.


Udover vores værdigrundlag, arbejder vi med 2 lokale mål:

 • Kost
 • Motion


samt på følgende aktivitetesmål på vores aktivitetesområder:

 • Udeliv
 • Rollespil
 • Sport
 • Musik
 • Værksted
 • Medierum
 • Lego rum


Hvis du vil vide mere om, hvordan vi konkret arbejder med vores værdier og mål, kan du læse det i vores værdigrundlag.