Hvem er viMotion & kost politik

Motion og kost politik

Motion og bevægelse

Mål:

Vi vil motivere og stimulere børnene til motion og bevægelse i dagligdagen.

Strategi:

Vi giver mulighed for daglige bevægelsesaktiviteter. Vi vil deltage i bevægelsesaktiviteter på tværs af klubberne på Frederiksberg. Vi vil gennem et bredt udbud af bevægelsesaktiviteter, gøre flere børn interesserede i motion og bevægelse. Vi vil udvikle mulighederne for motion og bevægelse på Fortet.

Handleanvisninger:

Vi tilbyder dagligt en bevægelsesaktivitet inden for et af områderne udeliv, sport og leg. Vi deltager i turneringer med de øvrige klubber på Frederiksberg. Vi integrerer motion/bevægelse på alle Fortets kolonier. Vi har aktive repræsentanter i Frederiksberg Kommunes sportsudvalg.

Evaluering:

Registrering af antallet af børn ved bevægelsesaktiviteter i morgenmødereferaterne.

*********************

Kost

Mål:

Vi vil skabe et miljø med sund kost.

Strategi:

Vi bruger tilberedning og servering af mad som et pædagogisk redskab i dagligdagen og på kolonier. Vi har fokus på børnenes medtagelse og indtagelse af mad. På Fortet har vi en kostpolitik.

Handleanvisninger:

Fortets kostpolitik:

Vi afholder dagligt taffel mellem kl. 14.30 og kl. 15.30, hvor alle børn får mulighed for ét mellemmåltid. Vi har et alternativ til de børn, som skal gå før taffel. Slik, købe mad og sodavand må ikke indtages på Fortet. Vi indtager et mellemmåltid i fællesrummet og i gården, hvor børn og voksne har mulighed for at spise sammen. Vi afholder aftenåbent, hvor der tilbydes et aftenmåltid. Børnene inddrages såfremt det er muligt i tilberedning, servering, borddækning og oprydning.

Evaluering:

Dagsorden/morgenmøder.